מנוי חצי שנתי

ILS 150

מנוי שנתי

ILS 199
מספר הקורסים 88
5 יחידות פיזיקה – אופטיקה וגלים / מודרנית
5 יחידות פיזיקה – שאלוני חקר
4 יחידות מתמטיקה – שאלון 804
4 יחידות מתמטיקה – שאלון 805
5 יחידות מתמטיקה – שאלון 807
5 יחידות מתמטיקה – שאלון 806
5 יחידות פיזיקה – חשמל ומגנטיות
5 יחידות פיזיקה – מכניקה
רכוש מנוי רכוש מנוי

המחירים אינם כוללים מע"מ.

לידיעתכם: מנוי מקנה גישה מלאה לכל הקורסים הנמצאים באתר.

* ללא פתרונות וידאו לבגרויות הכפופים לשירותי הייגריידס אקסטרה