ספר תרגילים – חשמל ומגנטיות, מאת עידו מרבך

69.00

הספר כולל מאגר תרגילים ייחודי, איורים המצורפים לכל שאלה וממחישים אותה באופן מושלם, פתרונות מלאים למספר רב של שאלות

הספר כולל מאגר תרגילים ייחודי, איורים המצורפים לכל שאלה וממחישים אותה באופן מושלם, פתרונות מלאים למספר רב של שאלות